• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Dzień Pierwszej Komunii Świętej to wydarzenie dla parafii, dla rodzin, a przede wszystkim dla dzieci, które po raz pierwszy mogą przyjąć ten sakrament. W niedzielę 12 maja trzynaścioro uczniów klasy trzeciej w naszej wspólnocie przeżywało tę swoją uroczystość. Dwa dni wcześniej, w piątek, byli u swojej pierwszej spowiedzi, by Boga przeprosić za grzechy. W samą niedzielę, ubrane w piękne, białe stroje, dzieci z rodzinami zgromadziły się przed naszym kościołem około godziny 11. Uroczystość odbyła się na Mszy o 11.30. Poza rodzinami dzieciom towarzyszyła również ich wychowawczyni, pani Jolanta Gospodarczyk, dyrektor PSP nr 9 pani Grażyna Ukleja, oraz dyrektor placówki wychowawczej "Nasz Dom" s. Elżbieta Kot. Dzieciom życzymy, by stale kochały Pana Jezusa tak mocno, jak w tym dniu.

 

Zapraszamy do galerii...

W niedzielę 5 maja w naszej parafii obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Kazania ku czci naszego patrona mówił ks. dr Włodzimierz Płatek SCJ. Po sumie odpustowej zwyczajowo odbyła się uroczysta procesja dookoła kościoła, w której były niesione relikwie świętego biskupa. Dziękujemy wszystkim parafianom za wspólna modlitwę i zaangażowanie w przygotowanie święta naszej wspólnoty.

 

Zapraszamy do galerii...

Zmartwychwstanie Jezusa to centrum naszej wiary. Nie byłoby chrześcijaństwa, gdyby nie to jedno wyjątkowe wydarzenie w historii świata - fakt, że po swojej śmierci i pogrzebie Jezus trzeciego dnia pokazał się żywy swoim uczniom. Z tego powodu wierzący w Jezusa od samego początku gromadzili się w nocy, by świętować zmartwychwstanie Pana, a następnie rano wychodzili z procesją rezurekcyjną by swoją wiarę ogłosić innym. Taki jest sens liturgii Wigilii Pashclanej w wieczór Wielkiej Soboty oraz Rezurekcji w niedzielę o świcie.

Dziękujemy serdecznie parafianom za tak liczny udział w obchodach Triduum Paschalnego, szczególnie za pomoc w budowie dekoracji i zaangażowanie w liturgię.

Zapraszamy do galerii...

W Wielki Piątek Jezus został osądzony, skazany, zabity i złożony do grobu. Ten dzień jest w liturgii Kościoła tak wyjątkowy, że nie odprawia się wtedy Mszy. Całe wieczorne nabożeństwo koncentruje się wokół tych wydarzeń - czytany jest opis męki pańskiej, po którym następuje uroczyste wniesienie krzyża i adoracja znaku naszego zbawienia. W trakcie adoracji wierni mogą podejść do krzyża i oddać mu cześć poprzez ucałowanie, przyklęknięcie czy skłon głowy. Po skończonej liturgii Najświętszy Sakrament - pamiątka Męki Pana - przenoszony jest do symbolicznego grobu. Adoracja przy nim trwała u nas w kościele przez całą noc i całą Wielką Sobotę.

Zapraszamy do galerii...

Triduum Paschalne rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej, czyli od pamiątki Ostatniej Wieczerzy, którą Pan Jezus spożył z apostołami w wieczór przed swoją śmiercią. To właśnie w trakcie tego spotkania Jezus umył uczniom nogi, ustanowił sakramenty Eucharystii i nakazał sprawowanie go swoim uczniom, ustanawiając sakrament kapłaństwa. Liturgia tego dnia krąży właśnie wokół tych tematów. Serdecznie dziękujemy księżom z naszej parafii za to, że Pana Jezusa nieustannie w tych postawach naśladują - służą nam na wiele sposobów, sprawują Eucharystię i wszystkie pozostałe sakramenty.

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji (ciemnicy) - na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym u uwięzieniu Go przez żołnierzy.

Zapraszamy do galerii...

 

Niedziela Palmowa - czy też inaczej nazywana Niedziela Męki Pańskiej - to dzień upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu ludzie witali Go rzucając Mu pod nogi palmy i nazywając Go królem Izraela. To święto to początek Wielkiego Tygodnia. Nasi parafianie też przynieśli do kościoła swoje palmy, które były święcone podczas każdej Mszy świętej.

Zapraszamy go galerii...