• 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg
  • Haso_roku_2020_2021.jpg

Nasza parafia zamierza przystąpić do remontu konserwatorskiego - wymiany pokrycia dachowego oraz wzmocnienia elementów więźby dachowej na kościele. Po przeprowadzeniu analizy stwierdzono, że stan blachy i niektórych elementów więźby są w złym stanie. Wszczęliśmy procedurę przygotowania dokumentów w celu ubiegania się o dotację. Poniżej można zobaczyć kilka wybranych zdjęć z wizji lokalnej, obecnego stanu dachu i jego konstrukcji.

Zdjęcia z wizji lokalnej...

Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła - rejon Ostrowiec Świętokrzyski

Po wakacyjnej przerwie spotkaliśmy się w sobotę 11 września w gościnnych progach parafii pw. św. Stanisława w Denkowie, aby rozpocząć pracę w nowym roku formacyjnym.

Hasło przewodnie tego roku brzmi „Prawda, Krzyż, Wyzwolenie”. Po powitaniu wszystkich zebranych i zawiązaniu wspólnoty, nastąpiło przekazanie posługi nowo wybranej parze rejonowej: Asi i Piotrkowi Budzeniom. Posługę moderatora rejonowego przyjął ks. Adam Gucwa scj, który od wielu lat jest związany z Domowym Kościołem.

W problematykę tematu, roku pracy wprowadził nas w konferencji ks. Łukasz Szewczyk, który jest opiekunem kręgu przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Nawiązując do słów Ewangelii św. Marka „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Doskonale przybliżył nam konieczność ciągłego rozwoju w duchowości i podążaniu drogą Mistrza – Jezusa Chrystusa, ale pierwszy krok, który musimy wykonać to podjęcie decyzji, czy my naprawdę chcemy iść tą drogą?

Następnie udaliśmy się na Eucharystię, której przewodniczył ks. Wojciech Pelczar - opiekun kręgu przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej.

Po zakończeniu Mszy Świętej był czas na podzielenie się doświadczeniami rekolekcji wakacyjnych. Ze świadectw rodzin, które wzięły w nich udział, można było wywnioskować jak ważną częścią naszej formacji są właśnie rekolekcje. Jak są one potrzebne, ile dają radości i siły do dalszej pracy, jeśli tylko otworzymy się na światło Ducha Świętego i na treści w nich przekazywane. Ale i tu nie brak jest trudności, niemal w każdym świadectwie pojawiał się ten wątek. Wystarczy jednak zaufać Panu Bogu, podjąć decyzję o wyjeździe, a On tak poukłada sprawy codzienne, że wyjazd stanie się możliwy.

Po wysłuchaniu świadectw przeszliśmy na plac parafialny, aby przy ognisku, smacznym co nieco i muzyce cieszyć się swoją obecnością. Był to czas na dalsze dzielenie się doświadczeniami rekolekcji, radościami i troskami codziennego życia.

Zapraszamy do galerii...

Uroczystość Przemienienia Pańskiego na Wschodzie spotykamy już w VI wieku. Była ona największym świętem w ciągu lata. Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził ją papież Kalikst III z podziękowaniem Panu Bogu za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 r. Wojskami dowodził wódz węgierski Jan Hunyadi, a całą obronę i bitwę przygotował św. Jan Kapistran. Jednak lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już w VII wieku. W Polsce święto znane jest od XI wieku.

Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Chrystus obiecuje, że będziemy królować razem z Nim tam, gdzie - za Piotrem - będziemy powtarzać: "Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy". Warunkiem jest to, abyśmy już teraz pamiętali o tym, co dla nas przygotował Bóg, i abyśmy każdego dnia karmili się Jego Słowem i Ciałem. On chce, abyśmy ufnie i wytrwale się do Niego modlili, służyli bliźnim, rozwijając w sobie cnoty. Takie dążenie do przemiany będzie odpowiedzią na zaproszenie św. Pawła: "Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu" (Rz 12, 2).

Źródło: www.brewiarz.pl

Zapraszamy do galerii...

 

W środę, 1 września, uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Wspólnej modlitwie o godz. 8.00 przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ.

Obok uczniów – dzieci i młodzieży – we Mszy Świętej wzięli udział również rodzice, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i dyrekcje szkół znajdujących się na terenie naszej parafii. Ks. proboszcz, dziękując nauczycielom i rodzicom za obecność, życzył owocnej współpracy w dziele wychowywania i edukowania młodego pokolenia. Uczniom i nauczycielom życzymy Szczęść Boże!

Zapraszamy do galerii...

 

W środę, 23 czerwca w naszej parafii odbyła się uroczystość przyjęcia do grona Służby Liturgicznej parafii jednego nowego ministranta oraz dwóch nowych lektorów. Uroczystej eucharystii o godz. 18.00 przewodniczył ksiądz Proboszcz Adam Gucwa. Nowemu ministrantowi i lektorem życzymy odwagi i wytrwałości w służbie przy Ołtarzu Pana.