• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Zmartwychwstanie Jezusa to centrum naszej wiary. Nie byłoby chrześcijaństwa, gdyby nie to jedno wyjątkowe wydarzenie w historii świata - fakt, że po swojej śmierci i pogrzebie Jezus trzeciego dnia pokazał się żywy swoim uczniom. Z tego powodu wierzący w Jezusa od samego początku gromadzili się w nocy, by świętować zmartwychwstanie Pana, a następnie rano wychodzili z procesją rezurekcyjną by swoją wiarę ogłosić innym. Taki jest sens liturgii Wigilii Pashclanej w wieczór Wielkiej Soboty oraz Rezurekcji w niedzielę o świcie.

Dziękujemy serdecznie parafianom za tak liczny udział w obchodach Triduum Paschalnego, szczególnie za pomoc w budowie dekoracji i zaangażowanie w liturgię.

Zapraszamy do galerii...

W Wielki Piątek Jezus został osądzony, skazany, zabity i złożony do grobu. Ten dzień jest w liturgii Kościoła tak wyjątkowy, że nie odprawia się wtedy Mszy. Całe wieczorne nabożeństwo koncentruje się wokół tych wydarzeń - czytany jest opis męki pańskiej, po którym następuje uroczyste wniesienie krzyża i adoracja znaku naszego zbawienia. W trakcie adoracji wierni mogą podejść do krzyża i oddać mu cześć poprzez ucałowanie, przyklęknięcie czy skłon głowy. Po skończonej liturgii Najświętszy Sakrament - pamiątka Męki Pana - przenoszony jest do symbolicznego grobu. Adoracja przy nim trwała u nas w kościele przez całą noc i całą Wielką Sobotę.

Zapraszamy do galerii...

Triduum Paschalne rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej, czyli od pamiątki Ostatniej Wieczerzy, którą Pan Jezus spożył z apostołami w wieczór przed swoją śmiercią. To właśnie w trakcie tego spotkania Jezus umył uczniom nogi, ustanowił sakramenty Eucharystii i nakazał sprawowanie go swoim uczniom, ustanawiając sakrament kapłaństwa. Liturgia tego dnia krąży właśnie wokół tych tematów. Serdecznie dziękujemy księżom z naszej parafii za to, że Pana Jezusa nieustannie w tych postawach naśladują - służą nam na wiele sposobów, sprawują Eucharystię i wszystkie pozostałe sakramenty.

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji (ciemnicy) - na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym u uwięzieniu Go przez żołnierzy.

Zapraszamy do galerii...

 

Niedziela Palmowa - czy też inaczej nazywana Niedziela Męki Pańskiej - to dzień upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu ludzie witali Go rzucając Mu pod nogi palmy i nazywając Go królem Izraela. To święto to początek Wielkiego Tygodnia. Nasi parafianie też przynieśli do kościoła swoje palmy, które były święcone podczas każdej Mszy świętej.

Zapraszamy go galerii...

Rekolekcje parafialne głoszone przez o. Adama Zagaja, kombonianina, były czasem refleksji nad darami wiary, nadziei i miłości. Serdecznie dziękujemy o. Adamowi za to, że nie tylko dawał suchy wykład treści katechizmowych, ale i za wszystkie historie z jego podróży misyjnych. Życzymy Bożego błogosławieństwa na dalszy czas posługi Kościołowi na misjach!

Rekolekcje Wielkopostne
Ostrowiec Św. (Denków) parafia św. Stanisława BM

10 - 13  marca  2024 r. (IV Niedziela Wielkiego Postu)

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Poprowadzi je dla nas kombonianin o. Adam Zagaja. Plan rekolekcji jest poniżej.