• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Droga do ministrantury rozpoczyna się około rocznym czasem przygotowania, ale w niektórych przypadkach może on być krótszy. Przez pierwsze kilka miesięcy młodzi chłopcy służą bez komży. Jest to czas poznawania służby Bożej. Następny etap trwa niecały rok. Aspiranci poznają bliżej strukturę Mszy Świętej i podziału roku liturgicznego. Po tym okresie otrzymują z rąk Księdza Proboszcza pelerynki i tzw. sutanki. Po odmówieniu modlitwy, która ma ich umocnić i pomagać w służbie, stają się ministrantami.

Następnie ministranci stają się lektorami, którzy przekazują wiernym Słowo Boże. Jest to zaszczytna i odpowiedzialna rola, gdyż lektor jest tym przez którego serce, umysł i wargi przemawia Bóg.

Zapisy organizowane są na początku każdego roku szkolnego jak również w ciągu całego roku. Opiekunem aspirantów, ministrantów i lektorów jest ks. Sławomir Kuśmierz SCJ.

Ministranci i lektorzy to nie tylko grupa formalna. Wszystko funkcjonuje tu na zasadach koleżeńskich. Integracji służą wspólne wyjazdy wakacyjne, zajęcia rekreacyjne i cotygodniowe zbiórki.

Jeżeli jesteś zainteresowany służbą Bogu przy ołtarzu i masz trochę odwagi,

to nie wahaj się przyjść do nas!

 

Zbiórki LSO i chętnych odbywają się w następującym porządku:
- aspiranci i kandydaci - każdy wtorek o 1700,
- ministranci młodsi - każdy czwartek o 1700,
- ministranci starsi i lektorzy - każdy piątek o 1840.