• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Sercańska Wspólnota Świeckich

Z inspiracji Ducha Świętego, ks. Jan Leon Dehon we Francji w roku 1878, założył Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Duchowość Zgromadzenia koncentruje się na kulcie Jezusa w Eucharystii i adoracji wynagradzającej.

Księża i bracia zakonni, czyli osoby konsekrowane oraz członkowie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich tworzą Rodzinę Sercańską. Rodzinie tej króluje Najświętsze Serce Jezusa – źródło życia i miłości oraz Niepokalane Serce Maryi otaczające ludzkość macierzyńską miłością.

Rodzina Sercańska żyje charyzmatem streszczającym się w słowach: MIŁOŚĆ, POŚWIĘCENIE, WYNAGRODZENIE.

Członkowie SWŚ tworzą dwie sekcje:

    młodzieżową – Ruch Sercańskiej Młodzieży;
    dorosłych – która pod kierownictwem Polskiej Prowincji Księży Sercanów realizuje swoje cele – duchowy i apostolski.

Duchowym mottem SWŚ są słowa o. Leona „Bóg nie potrzebuje naszych czynów bez naszego serca” oraz „to co nie jest karmione i ożywiane modlitwą, szybko więdnie i zamiera”.

Naśladując o. Leona Dehona w miłości Serca Jezusa nasz duchowy cel realizujemy:

    kontemplując przebity bok Chrystusa, który chciał przyciągnąć naszą uwagę na swe Serce, abyśmy zrozumieli Jego Miłość, źródło wszystkich tajemnic zbawienia;
    rozważając prawdę, że cały świat powstał dzięki Bożej Miłości i tą Miłością jest otaczany;
    rozmyślając i odpowiadając na żałosną skargę, braku ludzkiej miłości i prośbę o miłość skierowaną do św. Małgorzaty Marii Alacoque;
    zgłębiając charyzmat o. Leona i jego wskazania;
    podejmując czuwania modlitewne z Panem Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, pocieszając Go w osamotnieniu i opuszczeniu przez 24 godziny. Czuwanie rozpoczynamy w pierwszy czwartek miesiąca Mszą świętą dziękczynną za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz prośbą o nowe powołania. Czuwanie kończymy Mszą świętą wynagradzającą za grzechy i zaniedbania nasze i świata całego o godz. 18.00 w pierwszy piątek miesiąca;
    adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w pierwszy czwartek miesiąca wraz z parafianami po Mszy świętej w kościele;
    podejmując czuwanie przy Sercu Pana Jezusa w Eucharystii od 23.00-24.00 indywidualnie w każdy czwartek miesiąca w domu;
    rozszerzając kult Serca Pana Jezusa przez powiększanie wspólnot o nowych członków i zachęcanie wszystkich chętnych do włączenia się do SWŚ;
    troszcząc się, by miłość wypełniała nasze serca za dary Bożej Miłości, Miłosierdzia i Ofiary Pana Jezusa.

Starając się żyć charyzmatem rozwijamy współpracę między wspólnotami w parafii:

    obejmujemy modlitwą wspólnoty, poszczególne rodziny i osoby spiesząc im z duchową pomocą;
    włączamy się w życie liturgiczne parafii;
    pogłębiamy naszą duchowość na spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach, czytając Pismo święte, prasę katolicką np. „Czas Serca”, „Niedzielę”, „Wstań”, książki religijne np. „Rozważania o wierze”.

Doświadczając Bożej Miłości i Opieki pragniemy z poświęceniem i miłością apostołować:

    służąc najbliższym każdego dnia;
    odwiedzając chorych i pomagając według ich potrzeb i naszych możliwości;
    włączając się w prace na rzecz parafii (ewangelizujemy roznosząc listy do parafian, zbierając ofiary na remont świątyni);
    obejmując pomocą materialną i modlitewną dzieci poszkodowane podczas powodzi (przez 7 lat);
    podejmując Duchowy Apostolat Misyjny;
    włączając się w dzieło Pomoc Powołaniom.