• 2.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Wyrażamy wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy ofiarą swojego życia, pióra, słowa i pieśni wywalczyli Wolną i Niepodległą Polskę. Niech to będzie dzień pogłębionej refleksji nad naszym patriotyzmem. Dziękując Bogu za dar wolnej ojczyzny módlmy się o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla wszystkich Polaków.

Zachęcamy wszystkich parafian do wywieszenia w tym dniu biało-czerwonej flagi narodowej, aby w symboliczny sposób upamiętnić to wielkie wydarzenie.

 

Msza Święta w intencji Ojczyzny została odprawiona o godz. 10.00.
Następnie odbyła się procesja na cmentarz pod pomnik powstańców.

Zapraszamy do galerii...


Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.


Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych. Odpust zupełny można uzyskać jeden raz w ciągu dnia.


Do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłego w dniach 1-8 listopada wymagane są następujące warunki:
1. Stan łaski uświęcającej (jeśli jej brak - spowiedź sakramentalna).
2. Przyjęcie Komunii Św.
3. Modlitwa w intencjach Papieża (czyli nie za Niego, ale w tych intencjach jakie On wyznacza - nie trzeba ich znać, wystarczy wzbudzić w sobie takie pragnienie i odmówić dowolną modlitwę).
4. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
5. Spełnienie dzieła naznaczonego odpustem zupełnym (nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych).

2 listopada Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne.

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.

Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.

Tego dnia zostaną odprawione następujące Msze Święte:
- na cmentarzu o godz. 10.00, 
- w kościele o godz. 17.00.

Płomienie i kwiaty to widzialne znaki tego co niewidzialne: tęsknoty, żalu i spóźnionych pojednań. To wszystko czyni z listopada wyjątkowy czas do rozmyślań nad tajemnicą śmierci i zmartwychwstania.

Jednak 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem radości. Kościół wspomina tych, którzy osiągnęli zbawienie, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje ich jako przykład życia zgodnego z duchem Ewangelii. Odwiedzając nasze cmentarze przybliżmy sobie prawdę o świętych obcowaniu, to znaczy o wspólnocie z naszymi poprzednikami w drodze do nieba. Pamiętajmy, że w tym dniu my, jako katolicy, mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej.

 

 

 

W naszej parafii porządek Mszy Świętych przedstawia się następująco:

- w kościele o godz.: 7.30 i 10.00;

- na cmentarzu o godz. 12.00 (po tej Eucharystii odbędzie się procesja z modlitwą za zmarłych oraz z wypominkami).

 

Zapraszamy do galerii z Mszy Świętej i procesji na cmentarzu...

 

Przez cały październik gromadzimy się w naszym kościele na modlitwie różańcowej. Jednakże nie wszyscy zawsze mogą dotrzeć na to nabożeństwo do parafialnego kościoła. Dlatego też w Wólce Bodzechowskiej, która należy do naszej parafii, przez cały miesiąc mieszkańcy gromadzą się przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej i modlą się na różańcu, rozważając tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki Maryi. 

Zapraszamy do galerii...

Październik jest miesiącem modlitwy różańcowej.

Zapraszamy do licznego udziału w  nabożeństwach różańcowych dzieci, młodzież i starszych. Tych, którym obowiązki nie pozwolą przyjść do kościoła zachęcamy do modlitwy różańcowej w domu. Włączmy się jak najliczniej w spełnienie prośby, jaką w Fatimie skierowała Maryja do trojga pastuszków mówiąc: „odmawiajcie codziennie różaniec”. Z woli papieża Franciszka tegoroczny miesiąc październik będzie nadzwyczajnym miesiącem misyjnym - pamiętajmy podczas różańcowych modlitw o misjach.

 

Nabożeństwa różańcowe będą się odbywały w październiku każdego dnia

o godz. 16.30

 

Zachęcamy dzieci, aby na nabożeństwa przynosiły zrobione przez siebie - i podpisane imieniem i nazwiskiem - serduszka. Po każdym nabożeństwie (od poniedziałku do piątku) odbędzie się losowanie dwóch serduszek i dzieci, które je zrobiły zabiorą do domu na jeden dzień figurkę Maryi.

Wszystkim chętnym dzieciom po tych nabożeństwach (również od poniedziałku do piątku) będą rozdawane naklejki na plansze. Na koniec października odbędzie się losowanie spośród tych, którym uda się zebrać wszystkie naklejki - dwójka wylosowanych dzieci zabierze już na stałe do swojego domu figurkę Matki Bożej.

 

 Na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź młodzi, którzy wraz ze swymi duszpasterzami z sercańskich (choć nie tylko) parafii z całej Polski przyjechali do Krakowa. Uczestnicy kolejnego sercańskiego czuwania w liczbie prawie 500 osób tym razem zjechali się do parafii Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie, którą prowadzą księża sercanie. Na tym spotkaniu nie zabrakło także młodzieży (26 osób) z naszej parafii wraz z ks. wikariuszem Grzegorzem Siedlarzem SCJ. Był to czas na modlitwę, spowiedź, adorację, spotkania, tańce i zabawy oraz na zwiedzanie Wawelu i krakowskiego rynku.

 

 

Zapraszamy do galerii...

Święta Małgorzata jest jedną z patronek Zgromadzenia Księży Sercanów; to dzięki niej w Kościele rozpoczął się kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Urodziła się ona 22 lipca 1647 r. w Burgundii (Francja). Kiedy Małgorzata miała zaledwie 4 lata, złożyła ślub dozgonnej czystości. Jej ojciec był notariuszem i sędzią. Zmarł, gdy Małgorzata miała 8 lat. Oddano ją wtedy do kolegium klarysek w Charolles. Ciężka choroba zmusiła ją jednak do powrotu do domu. Oddana z kolei na wychowanie do apodyktycznego wuja i gderliwych ciotek, wiele od nich wycierpiała. Choroba trwała cztery długie lata. Dziecko dojrzało w niej duchowo. Nie pociągał jej świat, czuła za to wielki głód Boga. Pragnęła też gorąco poświęcić się służbie Bożej. Musiała jednak pomagać w domu swoich opiekunów. Marzenie jej spełniło się dopiero kiedy miała 24 lata. Wstąpiła wtedy do Sióstr Nawiedzenia (wizytek) w Paray-le-Monial. Zakon ten założyli św. Franciszek Salezy (+ 1622) i św. Joanna Chantal (+ 1641), a przez 40 lat kierownictwo duchowe nad nim miał św. Wincenty a Paulo (+ 1660). Małgorzata otrzymała habit zakonny 25 sierpnia 1671 r. Musiała wyróżniać się wśród sióstr, skoro dwa razy piastowała urząd asystentki przełożonej, a w latach 1685-1687 była mistrzynią nowicjuszek.
Małgorzata była mistyczką - od 21 grudnia 1674 r. przez ponad półtora roku Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawiał jej swe Serce, kochające ludzi i spragnione ich miłości. Chrystus żądał od Małgorzaty, by często przystępowała do Komunii świętej, jak tylko pozwoli jej na to posłuszeństwo, a przede wszystkim tego, by przyjmowała Go w Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca. Polecał także, aby w każdą noc z czwartku na pierwszy piątek uczestniczyła w Jego śmiertelnym konaniu w Ogrójcu między godziną 23 a 24: "Upadniesz na twarz i spędzisz ze Mną jedną godzinę. Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz się starała osłodzić mi choć trochę gorycz, jakiej doznałem".
W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano przez 9 miesięcy do pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej, Małgorzata doznała wielu przykrości i sprzeciwów. Nawet jej przełożona nie wierzyła w prawdziwość objawień. Dopiero w 1683 r., gdy wybrano nową przełożoną, Małgorzata mogła rozpocząć rozpowszechnianie Bożego przesłania. Od 1686 r. obchodziła święto Najświętszego Serca Jezusa i rozszerzyła je na inne klasztory sióstr wizytek. Z jej inicjatywy wybudowano w Paray-le-Monial kaplicę poświęconą Sercu Jezusa.
Małgorzata zmarła 17 października 1690 r. po 43 latach życia, w tym 18 latach profesji. Beatyfikował ją Pius IX (1864), kanonizował Benedykt XV (1920). Wraz ze św. Janem Eudesem jest nazywana "świętą od Serca Jezusowego". Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa został uznany oficjalnie w 1765 r. przez Klemensa XIII.

W ikonografii św. Małgorzata Maria przedstawiana jest w czarnym habicie wizytek, w rękach trzyma przebite serce.

(za: www.brewiarz.pl)

 

W środę, 9 października br., świętowaliśmy imieniny naszego wspaniałego rodaka - ks. kanonika Bogdana Przysuchy. Na wieczornej Mszy Świętej o godz. 17.00 zgromadziliśmy się przy ołtarzu Chrystusa, aby polecać Go Bogu i wypraszać Mu zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień.

 Zapraszamy do galerii...


W poniedziałek, 7 października br., o godz. 17.00 odbyła się uroczysta Msza Święta dla członków Kół Żywego Różańca z naszej parafii. Wcześniej wszyscy zgromadziliśmy się na modlitwie różańcowej, a po Eucharystii odbyło się spotkanie przy herbacie i cieście w domu parafialnym. To uroczyste świętowanie odbyło się z racji patronalnego dnia Kół Różańcowych - wspomnienia Matki Bożej Różańcowej.

Zapraszamy do galerii...