• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Pomoc powołaniom


Pomoc Powołaniom jest to wspólnota, która modli się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Codziennie odmawiają dowolną modlitwę w intencji powołań, które już są kształtowane (kleryków, nowicjuszy, postulantów), a także tych, które Pan w swej łaskawości zechce powołać i skierować do szkoły Bożego Serca.

Obejmują także modlitwą kapłanów, zakonników, siostry zakonne prosząc o świętość życia i błogosławieństwo w apostolskim posługiwaniu.