• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Duchowy Patronat Misyjny

Duchowy Patronat Misyjny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego powstał w ramach Sercańskiej Wspólnoty Świeckich w 1997 roku. Jest to wspólnota ludzi, którzy tworzą duchowe zaplecze dla polskich Sercanów pracujących na misjach w Zairze, Republice Południowej Afryki, Kamerunie, Indonezji, Białorusi, Mołdawii, Finlandii, na Filipinach i tam, gdzie są posłani, by realizować charyzmat Ojca Leona Jana Dehona „Dajcie poznać światu miłość Najświętszego Serca Jezusowego”.

Modlimy się za misjonarzy, a także za tych ludzi, do których są posłani. Pomocą modlitewną i materialną wspieramy dzieci w Indonezji poszkodowane przez tsunami. Odpowiadając na apel Papieża Benedykta XVI, wspieramy obecnie dzieci w Afryce modlitwą, a także pomocą materialną.

Członkowie Patronatu zobowiązują się do:

  1. ofiarowania Bogu swoich cierpień tak fizycznych, jak i duchowych;
  2. przyjmowania przynajmniej raz w miesiącu Komunii świętej w intencji misjonarzy;
  3. ofiarowania każdego dnia jednej dziesiątki różańca świętego oraz innych modlitw osobistych;
  4. odmawiania codziennie aktu ofiarowania.