• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Z powodu pandemii koronawirusa, decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza została odwołana tradycyjna wizyta duszpasterska zwana KOLĘDĄ. W zamian wizyty duszpasterskiej od stycznia 2021 roku codziennie w naszej parafii będzie sprawowana Msza św. o godz. 18.00 w intencji mieszkańców poszczególnych miejscowości i ulic. Po Mszy św. zachęcamy, aby rodziny/domownicy zgromadzili się w swoich domach na wspólnej modlitwie. Schemat modlitwy rodzinnej znajduje się w kościele na stolikach pod chórem, zamieszczony jest w gablotach parafialnych oraz na stronie internetowej parafii. Schemat Modlitwy Rodzinnej do pobrania - Download

 

Rozpiska intencji Mszy Świętej (intencja kolędowa):


Wólka Bodzechowska – 2 stycznia 2021r., godz. 18.00
Osiedle Denkówek – 5 stycznia 2021r., godz. 18.00
Denkówek – 9 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Garncarska – 11 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Topolowa – 13 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Mostowa – 14 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Spółdzielcza – 15 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Stalowa – 18 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Zygmuntówka – 19 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Ostrowiecka – 20 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Podstawie – 21 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Tomaszów – 22 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Wschodnia – 23 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Wiśniowa – 25 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Zielona – 26 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Browarna – 27 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Rudzka – 28 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Rynek Denkowski – 29 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Niewiadoma – 30 stycznia 2021r., godz. 18.00
ul. Samsonowicza blok 55 – 1 lutego 2021r., godz. 18.00
ul. Samsonowicza blok 15/28 – 2 lutego 2021r. godz. 18.00
ul. Samsonowicza – 3 lutego 2021r., godz. 18.00
ul. Szkolna - 4 lutego 2021r., godz. 18.00.

Schemat modlitwy rodzinnej na czas kolędy

Po zgromadzeniu się Rodziny, zaczynamy od znaku krzyża

            W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W: Amen.

Pozdrowienie

            Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom

 CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

Przewodniczący odczytuje tekst Pisma świętego

            Bracia i siostry, posłuchajcie słów Pisma Świętego

 Z Listu św. Pawła do Kolosan                                                                                                                   Kol 3,12-13

Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!

 albo

Z Listu św. Pawła do Galatów                                                                                                                    Ga 6 ,9-10

W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, jeżeli w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mam czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.

 PROŚBY odczytuje przewodniczący modlitwie

 Bóg w swoim miłosierdziu zesłał nam Zbawiciela. Skierujmy nasze prośby do Ojca niebieskiego i wołajmy: Wysłuchaj nas, Panie

  • Pozostań Panie w naszej rodzinie, która w Tobie pokłada nadzieję i wspieraj ją przez wszystkie dni nowego roku. Wysłuchaj nas, Panie
  • Niech wszyscy ludzie osamotnieni, chorzy i cierpiący, dzięki dobroci sąsiadów i bliskich otrzymają potrzebną pomoc i wsparcie. Wysłuchaj nas, Panie
  • Panie prosimy o wygaśnięcie epidemii i błagamy Cię za całą naszą wspólnotę parafialną, abyś nas chronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia. Wysłuchaj nas, Panie
  • Daj łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia dla wszystkim, którzy przez grzech oddalili się od Ciebie. Wysłuchaj nas, Panie
  • Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych z naszych rodzin, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały i obdarzył szczęściem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie

 Zjednoczeni w miłości, skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn:    Ojcze nasz …  Zdrowaś Maryjo …

 Przewodniczący podaj każdemu do ucałowania Krzyż Święty i kończy poniższą modlitwą

 Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, nawiedź nasz dom i oddal od nas wszelkie wrogie zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, * a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 W: Amen.

 Na koniec zachęcamy do wspólnego rodzinnego kolędowania

  

On będąc niewidzialnym Bogiem
ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele,
zrodzony przed wiekami
zaczął istnieć w czasie,
aby podźwignąć wszystko,
co grzech poniżył.

– Z prefacji o Narodzeniu Pańskim –

 

  

Wyjątkowy i długo oczekiwany dzień Bożego Narodzenia…
Niewidzialny Bóg staje przed nami w osobie małego Dziecka,
by objawić swoją nieskończoną miłość i dać swoje zbawienie.

Z ubogiego żłóbka Jezus błogosławi wszystkim
przychodzącym do Niego, aby i oni stali się prawdziwym
odbiciem Jego prostoty, niewinności i dobroci.

Niech nowonarodzony Jezus zagości w sercach
poprzez swoją miłość, pokój i radość.
Niech błogosławi na każdy dzień Nowego Roku 2021!
Z pamięcią w modlitwie
Wasi Duszpasterze

Zapraszamy do galerii Msza święta - "PASTERKA"

24 grudnia w kalendarzu wspominamy Adama, naszego prarodzica, w Tradycji uznawanego za świętego. Jest on patronem naszego proboszcza - ks. Adama Gucwy SCJ. Z tej okazji nasz Solenizant sprawował uroczystą Mszę Świętą w dniu 23 grudnia br. o godz. 18.00. Na tej Eucharystii złożyliśmy ks. Adamowi okolicznościowe życzenia i modliliśmy się za Niego.

Księdzu Proboszczowi Adamowi życzymy nade wszystko Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi i Świętych oraz wielu łask z nieba. Niech każdego dnia towarzyszy Mu również ludzka dobroć, życzliwość i wszelka pomoc.

Zapraszamy do galerii...

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, Penitencjaria Apostolska wydała dekret stanowiący, iż odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, jednocześnie dostosowując warunki ich uzyskania do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym.

Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, a także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych.

Podane za:  archidiecezjalubelska.pl/

 

Wraz z nowym rokiem szkolno-katechetycznym w naszej parafii rozpoczęło się również przygotowanie dzieci z klas III do przyjęcia I Komunii Świętej. Z tego względu 04 października br., na Mszy Świętej o godz. 11.30, odbyło się poświęcenie różańców dla dzieci, które są przed I Komunią Świętą. Mamy nadzieję, że nie będą one dla nich jedynie pamiątką, ale raczej zachęcą ich do modlitwy różańcowej.

Zapraszamy do galerii...

 

Zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej,
do udziału w nabożeństwach różańcowych, które odbywają się
od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, 
a w niedzielę o godz. 16:30.

W środę 30 września grupa młodzieży z klasy I szkoły średniej po odpowiednim przygotowaniu, przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza - ordynariusza naszej diecezji.

Młodzież, świadomie wypowiedziała swoją gotowość świadczenia o Chrystusie i Jego nauce w dzisiejszym świecie. Już nie rodzice, ani chrzestni, ale młodzi ludzie, powiedzieli własne „tak” prawdom i zasadom naszej religii. Pragnienie, by Chrystus stał się Jedynym Prawdziwym Przyjacielem i Towarzyszem, stało się rzeczywistością codziennego życia.

Było to ogromne przeżycie dla nich samych i dla całej Wspólnoty Parafialnej św. Stanisława BM. Łaska Ducha Świętego umocniła tych młodych ludzi w walce z wadami i jeszcze bardziej uświadomiła obowiązek dążenia do świętości.

Niech to wydarzenie stanie się okazją do szczególnej modlitwy całej Wspólnoty Parafialnej w intencji młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania i utrwali postanowienia tych wszystkich, którzy głoszą naukę Chrystusa we własnym środowisku życia.

Zapraszamy do galerii...

Ks. Zbigniew Kras – kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Denkowskiej Parafii

W dniu 29 września 2020 r. parafię św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim odwiedził ks. Zbigniew Kras – kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ks. Kapelan przybył do naszej parafii, aby w imieniu Pana Prezydenta złożyć życzenia naszej parafiance Pani Władysławie Zięba, która 28 marca 2020 r. obchodziła 106 rocznicę urodzin. Z tej okazji przekazał również Pani Władysławie Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ks. Zbigniew wraz z ks. Proboszczem Adamem Gucwą SCJ odwiedzili Jubilatkę w Jej domu. W spotkaniu uczestniczyli także sąsiedzi Pani Władysławy. O godz. 18.00 była sprawowana Msza św. w intencji Dostojnej Jubilatki. Mszy św. przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie ks. Kapelan Zbigniew Kras. We Mszy św. uczestniczyła także Pani Władysława. Na koniec Mszy św. ks. Proboszcz w imieniu wszystkich obecnych złożył Jubilatce życzenia i zapewnił o modlitwie w jej intencji. To niecodzienne wydarzenie zapisze się w historii naszej parafii.

Zapraszamy do galerii...

W niedzielę 6 września w naszej Parafii miała miejsce uroczystość pierwszej Komunii św. Mszy Świętej o godz. 11.30 przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ, który wygłosił także do zebranych okolicznościowe kazanie.

Liturgia rozpoczęła się w Kościele, gdzie rodzice udzielili błogosławieństwa swoim dzieciom. Następnie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia.

Po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca przyjęło w tym roku 19. dzieci. Na Mszy Świętej oprócz rodziców, rodzin oraz bliskich obecni byli także wychowawcy.

 

Dzieciom pierwszokomunijnym życzymy dużo radości i wierności
Chrystusowi pozostającemu z nami pod postacią Chleba.

Zapraszamy do galerii...

We wtorek, 1 września, uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Wspólnej modlitwie o godz. 8.00 przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ.

Obok uczniów – dzieci i młodzieży – we Mszy Świętej wzięli udział również rodzice, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i dyrekcje szkół znajdujących się na terenie naszej parafii.

Ks. proboszcz, dziękując nauczycielom i rodzicom za obecność, życzył owocnej współpracy w dziele wychowywania i edukowania młodego pokolenia.

Uczniom i nauczycielom życzymy Szczęść Boże!

Zapraszamy do galerii...

W czwartek, 6 sierpnia br., w naszej parafii odbył się odpust z racji przypadającego tego dnia Święta Przemienienia Pańskiego. Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Henryk Lachur SCJ, proboszcz z Chmielowa. W czasie Eucharystii prosiliśmy Boga o potrzebne łaski dla całej parafii.

 

Zapraszamy do galerii...