• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Koniec drugiego etapu remontu dachu

Dobiegł końca drugi etap remontu dachu na kościele

 

W 2022 roku rozpoczęty został remont dachu kościoła w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej z wymianą poszycia dachowego na miedziane, wymianą rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich”.

Do końca 2022 roku  zaplanowane prace zostały wykonane w 55%.

Od 25 września 2023r. ta sama firma kontynuowała prace przy kościele. Na tę inwestycję parafia otrzymała dotacje z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Funduszu Kościelnego – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ogólna wysokość otrzymanych dotacji to  480 tysięcy złotych. Do wykonania remontu dachu na kościele potrzebny był również wkład własny / parafialny, który wyniósł około 107 tysięcy  złotych. 

Pragnę serdecznie podziękować Ofiarodawcom: Parafianom (35% zebranego wkładu własnego), Dobroczyńcom spoza parafii, którzy wsparli ofiarą to dzieło. Dziękuję Panu Andrzejowi Kryjowi Posłowi RP za udzielnie wsparcia parafii,  Dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dokumentacji: Firmie - Kompleksowa Obsługa Inwestycji Dawida Szlachty oraz firmie wykonawczej: Burtan Dachy.

Dziękuję także tym wszystkim, którzy modlitwą wspierali prace, prosząc o błogosławieństwo Boże, bezpieczeństwo w pracy i o dobrą pogodę.

Do końca 2023 roku nie udało się nam naprawić dachu w całości. Do ukończenia inwestycji pozostało jeszcze 15% prac, które będą obejmowały: pokrycie dachu wraz z wszystkimi obróbkami,  przygotowanie dokumentacji i wykonanie instalacji odgromowej.

Wierzę, że z Bożą pomocą oraz z ludzką życzliwością  uda nam się  zrealizować do końca to Boże dzieło.

W intencji Wszystkich zaangażowanych w prace przy remoncie dachu modlimy się w czasie Mszy św. w niedzielę o godz. 11.30 oraz we wtorki o godz. 18.00 w czasie Mszy św. i nabożeństwa ku czci Św. Stanisława BM – Patrona Parafii.

Ks. Adam Gucwa SCJ  - proboszcz

 

Zapraszamy do galerii...