• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Wielki Piątek

W Wielki Piątek Jezus został osądzony, skazany, zabity i złożony do grobu. Ten dzień jest w liturgii Kościoła tak wyjątkowy, że nie odprawia się wtedy Mszy. Całe wieczorne nabożeństwo koncentruje się wokół tych wydarzeń - czytany jest opis męki pańskiej, po którym następuje uroczyste wniesienie krzyża i adoracja znaku naszego zbawienia. W trakcie adoracji wierni mogą podejść do krzyża i oddać mu cześć poprzez ucałowanie, przyklęknięcie czy skłon głowy. Po skończonej liturgii Najświętszy Sakrament - pamiątka Męki Pana - przenoszony jest do symbolicznego grobu. Adoracja przy nim trwała u nas w kościele przez całą noc i całą Wielką Sobotę.

Zapraszamy do galerii...