• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Rozpoczynamy Nowy Rok, celebrując uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Czcimy Ją jako Matkę Boga. Ten tytuł – po grecku Theotókos – został jej uroczyście nadany przez Sobór w Efezie w 431 roku. Kościół potwierdził tym samym wiarę pierwszych pokoleń chrześcijan, widzących w osobie Maryi tą, za przyczyną której Syn Boży stał się człowiekiem. Istnieje też tradycja wiążąca datę dzisiejszej uroczystości z ósmym dniem od narodzenia Jezusa. Wtedy to prawo żydowskie nakazywało dokonać obrzezania nowonarodzonego chłopca.

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam słowa, które Bóg za pośrednictwem Mojżesza przekazał Aaronowi i jego synom, aby nimi błogosławili Izraelitów. Błogosławieństwo Aaronowe, zwane również Błogosławieństwem Kapłańskim należy do najstarszych fragmentów Pisma Świętego, jakie udało się dotychczas odnaleźć archeologom. To również jeden z najpiękniejszych tekstów, w których człowiek – pouczony przez samego Boga – prosi o Jego opiekę i prowadzenie.

Z Księgi Liczb:
"Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
'Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem'.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił»".

 

Na cały Nowy Rok 2020 życzymy Wam, Drodzy Parafianie i Goście,
aby Boże błogosławieństwo towarzyszyło Wam nieustannie,
a Maryja niech Was wspiera z nieba swym wstawiennictwem.

Szczęść Wam Boże!

Wasi Duszpasterze