• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg


W dniach 6-8 marca br. w klasztorze Księży Sercanów w Stopnicy odbyło się spotkanie dla młodzieży w ramach Ruchu Sercańskiej Młodzieży. Po raz pierwszy od bardzo wielu lat 4 młodych ludzi z naszej parafii, wraz z ks. Grzegorzem Siedlarzem SCJ, wzięło udział w tym spotkaniu. Był to czas modlitwy, formacji, sięgnięcia do źródeł RSM-u, poznania sercańskiego charyzmatu. Nie zabrakło oczywiście czasu na Mszę Świętą i adorację Najświętszego Sakramentu. Były także wolne chwile na rozmowy, rekreację, leniuchowanie i zapoznawanie się z nowymi ludźmi.

Zapraszamy do galerii...

Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu, który kończy karnawał na 46 dni przed niedzielą Wielkanocną. Jest to dzień pokutny, w którym obowiązuje ścisły post. W obrządku rzymskim w czasie mszy odprawianej w ten dzień kapłan posypuje wiernym głowę popiołem lub popiołem czyni znak krzyża mówiąc "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" lub "Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz".

 

Popiół do posypywania głów tradycyjnie otrzymuje się przez spalenie palm poświęconych w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. Zwyczaj posypywania głów pochodzi z VIII w. i w XI wieku stał się on zwyczajem obowiązującym w kościele katolickim dzięki decyzji ówczesnego Papieża Urbana II.

 

 

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa:

1) Drogi krzyżowej w każdy piątek:

* dla dzieci o godz. 16.00
* dla starszych o godz. 16.30

2) Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz. 16.15Zapraszamy na te nabożeństwa nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzież.
Przypominamy, że za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego.

Zapraszamy do galerii...

Każdego roku we wtorek, przed środą popielcową, Sercanie przeżywają tzw. Dzień Wynagrodzenia. To święto wprowadzone przez Założyciela Sercanów - Sługę Bożego O. Leona Jana Dehona - w pełni nosi nazwę "Wspomnienie Jezusa Chrystusa modlącego się w Ogrojcu".

Z racji tego, że fundamentem sercańskiego charyzmatu jest duch miłości i wynagrodzenia - dzień ten jest wyjątkowo ważny. Rozważamy w tym dniu wydarzenie Ogrojca i zmaganie się Jezusa z przyjęciem woli Ojca. Dzień wynagrodzenia w liturgii Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego nie ogranicza się jedynie do rozważania męki Pana nasze­go Jezusa Chrystusa dla wynagrodzenia za grzechy popełniane w karnawale. Czcigodny Sługa Boży Ojciec Leon Jan Dehon przyjął i zin­terpretował na nowo starożytną tradycję Kościoła, według której właśnie w czasie modlitwy w Ogrojcu Jezus Chrystus podejmuje ostateczną decyzję co do całkowitego ofiarowania się Ojcu (oblatio). Celebru­jąc tę tajemnicę, członkowie Zgromadzenia łączą się z Chrystusem zanim jeszcze rozpocznie się droga pokuty w Wiel­kim Poście. Naśladując Chrystusa, który podejmuje decyzję na modlitwie, chcą dokonać osobistego wyboru ofiarowania się Bogu, w sposób wolny, bez zastrzeżeń i na modli­twie. W tym dniu wszystkie akty ofiarowania znajdują swoje dopełnienie. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu przepraszamy Serce Jezusa za nasze osobiste grzechy, grzechy naszych wspólnot, jak i grzechy każdego człowieka i grzechy tkwiące w strukturach społecznych i politycznych.

za: www.scj.pl

Niedziela, 23 luty br.:
1500 - 1600: Wólka Bodzechowska, ul. Samsonowicza, ul. Szkolna, ul. Podstawie
1600 - 1700: Denkówek, os. Denkówek, ul. Stalowa, ul. Ostrowiecka

Poniedziałek, 24 luty br.:
1500 - 1600: ul. Wschodnia, ul. Rudzka, ul. Rynek Denkowski
1600 - 1700: ul. Topolowa, ul. Wiśniowa, ul. Zygmuntówka, ul. Browarna

Wtorek, 25 luty br.:
1500 - 1600: ul. Mostowa. ul. Tomaszów, ul. Zielona
1600 - 1700: ul. Niewiadoma, ul. Garncarska, ul. Spółdzielcza

W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego - 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.

11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały - Massabielle - na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać "Pięknej Pani" z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.

18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu badaniach ogłosiła dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom, jakie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1864 ks. proboszcz Peyramale przystąpił do budowy świątyni. W roku 1875 poświęcił ją uroczyście arcybiskup Paryża Guibert. W uroczystości tej wzięło udział: 35 arcybiskupów i biskupów, 3 tys. kapłanów i 100 tys. wiernych. W roku 1891 Leon XII ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które św. Pius X w 1907 r. rozciągnął na cały Kościół. Lourdes jest obecnie słynnym miejscem pielgrzymkowym, do którego przybywają tysiące ludzi, by czcić Matkę Bożą jako Uzdrowienie Chorych.
Bernadetta wstąpiła w 1866 roku do klasztoru Notre Dame de Nevers i tam zmarła na gruźlicę w 1879 r. w wieku 35 lat. Pius XI w roku 1925 uroczyście ją beatyfikował, a w roku 1933 - kanonizował. Jej wspomnienie obchodzone jest 16 kwietnia.

Od 1992 r. 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, który ustanowił św. Jan Paweł II. Dlatego też dziś na Mszach Świętych był udzielany sakrament namaszczenia osobom chorym i starszym oraz odbyło się dla nich spotkanie przy kawie i cieście.

Zapraszamy do galerii...

Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu - 2 lutego - obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, zwane popularnie świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jest to pamiątka ofiarowania małego Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej.

Zgodnie z Prawem Mojżeszowym rodzice musieli poświęcić każdego pierworodnego chłopca Panu. Był to symboliczny gest poświęcenia Bogu pierwszego potomstwa, a nie, jak się niepoprawnie sądzi, poświęcenie chłopca na służbę kapłańską. Aby móc z powrotem zabrać syna do domu, wykonywano tzw. obrzęd "wykupienia" łączony z oczyszczeniem matki dziecka. Polegał on na ofiarowaniu baranka lub pary synogarlic albo dwóch młodych gołębi. Ubóstwo Świętej Rodziny nie pozwalało na pozostawienie baranka, toteż rodzice Jezusa złożyli parę gołębi.

Maryja i Józef przynieśli zatem swego Syna, jak wszyscy rodzice w Izraelu, do Świątyni Jerozolimskiej (tej samej, której zburzenie przepowiedział ich Syn prawie 30 lat później), by oddać Go Panu. Spotkali tam starca Symeona i prorokinię Annę, córkę Fanuela. Pierwszemu Bóg obiecał, że nie zazna śmierci, zanim nie ujrzy Syna Człowieczego (Mesjasza). Można zatem przypuszczać, iż Symeon był pierwszym, który słowami wyznał wiarę w Jezusa, jako Boga. Wypowiedział on bowiem słowa:

"Teraz o Panie pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów,
Światło na oświecenie pogan i chwałę Ludu Twego, Izraela".

 

Słowa te wypowiada Kościół codziennie jako kantyk Symeona w modlitwie na zakończenie dnia (Kompleta), jako wyraz przygotowania na odejście z tego świata w nadziei zbawienia. Symeon wygłasza także proroctwo o przyszłym odrzuceniu i upadku Jezusa.

Pierwsze wzmianki o święcie Ofiarowania Pańskiego pochodzą z IV wieku. W Rzymie papież Sergiusz I (687-701) postanawia wprowadzić w dniu 2 lutego, zwanym dniem św. Symeona, procesję, która miałaby się odbywać o brzasku. Jej uczestnicy trzymali w ręku zapalone świece. Procesja miała charakter pokutny, o czym świadczyły zakładane przez kapłanów szaty liturgiczne koloru czarnego. Od ok. X w. upowszechniło się poświęcanie płonących świec, które symbolizują Chrystusa: Światłość świata. Charakter święta ustalił ostatecznie Mszał Rzymski z 1970 r. opowiadając się za nazwą "Ofiarowanie Pańskie", zamiast "Oczyszczenie", podkreślając nie tylko aspekt ofiarowania zamiast pokuty, ale także uwypuklając chrystologiczny wymiar tego święta. Święto to obchodzi cały świat chrześcijański, a więc także prawosławie i protestantyzm.

Ofiarowanie Pańskie zwane jest także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Związane jest to z poświęcaniem w tym dniu świec - gromnic, nazywanych tak, gdyż miały one ochraniać domostwa i ich mieszkańców od gromów w czasie burz. W tym celu w czasie nawałnic świece zapalano i stawiano w oknach, modląc się do Maryi. Gromnice wkładano także w dłonie umierających, by światło świecy prowadziło duszę konającego do Chrystusa.

Obecnie święto Ofiarowania Pańskiego kończy w Polsce czas śpiewania kolęd, wystawiania szopek i ubierania choinek, mimo, iż okres Bożego Narodzenia zakończył się już po Święcie Chrztu Pańskiego. Jest to związane z silną tradycją śpiewania kolęd w naszym kraju, a na ten wyjątek zgodziła się Stolica Apostolska.

Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana Pawła II DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich (zwłaszcza tego dnia) podczas naszych modlitw.

Zapraszamy do galerii...

 

Modlitwa za osoby konsekrowane i o powołania zakonne

Panie Jezu, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać,
prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry,
którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie w życiu zakonnym.

Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby
oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca.

Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków,
przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa.

Panie Jezu, który powołujesz tego kogo zechcesz,
wezwij wielu młodych ludzi do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą.
Ty, który swoim słowem oświecasz tych, których powołujesz, oświeć ich darem wiary w Ciebie.
Ty, który wspierasz powołanych w trudnościach,
pomóż przezwyciężyć trudności młodzieży współczesnej.
A jeśli powołujesz kogoś z nich, aby poświęcić go w całości dla siebie,
niech od samego początku Twoja miłość rozpali to powołanie
i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca. I niech się tak stanie.
Amen.

W niedzielne popołudnie, 19 stycznia br., w naszym parafialnym kościele odbył się konkurs śpiewania kolęd i pastorałek. W tym konkursie wzięło udział ponad 20 dzieci w trzech kategoriach: przedszkole, klasy I-III oraz klasy IV-V. Główną ideą konkursu było uwielbienie Bożej Dzieciny poprzez śpiew kolęd i pastorałek. Cieszymy się, że, oprócz uczestników i ich rodzin, w naszym kościele zgromadziło się też wielu innych parafian. Po wystąpieniu dzieci kolędy przygrywał i śpiewał nam p. Zbigniew Olczyk. Następnie, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu, z radością kolędowaliśmy wszyscy razem i poprzez to uwielbialiśmy Jezusa. Dziękujemy dzieciom za udział w konkursie i z niecierpliwością czekamy na kolejny konkurs w następnym roku.

Zapraszamy do galerii...

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Moment Chrztu Jezusa w Jordanie, to moment rozpoczęcia jego publicznej działalności. Jest to nie tylko święto Jego Chrztu, ale przede wszystkim moment teofanii, czyli objawienie się Boga Ojca nad swoim Synem, który - jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek - podejmuje misję zbawienia ludzi. Ta misja zbawienia ludzi będzie spełniała się przez całe publiczne życie i działalność Jezusa, a w szczególności dopełni się w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu oraz Zesłaniu Ducha Świętego.

Tego dnia również w naszej parafii świętowaliśmy wspomnienie niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce nad rzeką Jordan. Dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas VIII Szkoły Podstawowej była możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych na Mszy Świętej o godz. 10.00, której przewodniczył ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ. Niegdyś to rodzice prosili o chrzest dla nich. Dziś oni sami wyznali swoją wiarę. Ten wybór Chrystusa jest fundamentem, na którym wznosić będą swoje dojrzałe chrześcijańskie życie.

Zapraszamy do galerii...

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie od III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku. W dzisiejszym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Wcielony Bóg objawił się poganom w osobach Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie i swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.

Oficjalna nazwa święta brzmi Epifania. Terminem tym Grecy określali uroczysty wjazd władcy. Święcimy dzisiaj przybycie na ziemię wielkiego Króla, którego panowanie ogarnia nie tylko wszystkie kraje, ale cały wszechświat. Chrystus Król nawiedza dzisiaj swój Kościół - wiekuistą Jerozolimę, obdarzając ją skarbami łaski. Do Kościoła powołane są wszystkie narody. Cała tradycja chrześcijańska widzi w Mędrcach ze Wschodu pierwociny narodów pogańskich. Za nimi w bramy Kościoła Chrystusowego wchodzą coraz to nowe ludy. W ten sposób spełnia się proroctwo Izajasza, które czytamy dziś w lekcji mszalnej.

Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa (złoto), wypływającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego wyobrażają one samego Zbawiciela.

Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi naszych domów na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery C+M+B, które są pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi - po łacinie: Christus mansionem benedicat i dodajemy jeszcze aktualny rok.

Tego dnia ulicami naszego miasta przeszedł VII Ostrowiecki Orszak Trzech Króli, w którym, jako wspólnota parafialna na czele z ks. proboszczem Adamem Gucwą SCJ i ks. wikariuszem Grzegorzem Siedlarzem SCJ, wzięliśmy udział. Warto zaznaczyć, że nasza młodzieżowa schola prowadziła śpiew kolęd na scenie na rynku.

Zapraszamy do galerii z orszaku...

W piątek, 27 grudnia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”. Kapłan raz w roku składa wizytę w każdej katolickiej rodzinie. Jej celem jest pobłogosławienie naszych mieszkań, wspólna modlitwa i bliższe rozeznanie stanu duszpasterskiego parafii. Przyjęcie kapłana we własnym domu ma wartość religijnego świadectwa. Zadbajmy zatem, aby wspólne spotkania kolędowe zachowały rodzinny i ewangeliczny wymiar. Domownicy powinni oczekiwać duszpasterza, który przybywa w imieniu Chrystusa. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na nim: świece, krzyż, Pismo Święte, wodę święconą i kropidło, zeszyty do religii dzieci i młodzieży oraz indeksy młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Piątek, 27 grudnia 2019 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- Wólka Bodzechowska od Przyborowa po obydwu stronach drogi do środka wioski
- ul. Rudzka (Stara Wólka)

Sobota, 28 grudnia 2019 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- Wólka Bodzechowska od Denkowa po obydwu stronach drogi do środka wioski
- Denkówek – ul. Osiedle

Poniedziałek, 30 grudnia 2019 r.
godz. 9.00 – trzech księży:
- Denkówek od Jędrzejowa do Państwa Raban
- Denkówek od ul. Stalowej do p. Madetko
- ul. Garncarska

Czwartek, 2 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 trzech księży:
- Denkówek od Zygmuntówki po prawej stronie do państwa Starzomskich
- Denkówek od Zygmuntówki po lewej stronie do Państwa Kwaśniaków
- ul. Topolowa od ul. Tomaszów do końca

Piątek, 3 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Mostowa za Kamienną (od kładki i od ul. Zygmuntówka)
- ul. Spółdzielcza od nr 1 do końca

Sobota, 4 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Zygmuntówka od Bodzechowa po obydwu stronach
- ul. Ostrowiecka od strony cmentarza (od Państwa Ziębów do Państwa Ciastek)

Wtorek, 7 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży
- ul. Zygmuntówka od Parafii Najświętszego Serca Jezusowego po obydwu stronach drogi
od godz. 16.00 – jeden ksiądz
- ul. Podstawie lewa strona od ul. Szkolnej

Środa, 8 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Tomaszów po obydwu stronach od Nowego Zakładu
od godz. 15.00 – jeden ksiądz
- ul. Podstawie prawa strona od kościoła

Czwartek, 9 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Wschodnia – od Pani Zięby
- ul. Wschodnia – od Państwa Murzów
od godz. 15.00 – jeden ksiądz:
- ul. Ostrowiecka od Rynku do Państwa Czeremcha

Piątek, 10 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Mostowa od Rynku
- ul. Wiśniowa
- ul. Zielona od Państwa Kotów

Sobota, 11 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – trzech księży:
- ul. Browarna
- ul. Rudzka Podwiatraki od nr 32
- ul. Rudzka Podwiatraki od nr 161

Poniedziałek, 13 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Rynek Denkowski
- ul. Rudzka od Rynku do p. Nowak i p. Borowskich przy ul. Samsonowicza
od godz. 14.00 – jeden ksiądz:
- ul. Niewiadoma 

Wtorek, 14 stycznia 2020 r.
od godz. 9.00 – dwóch księży:
- ul. Samsonowicza 55
- ul. Samsonowicza 15/28
od godz. 16.00 – dwóch księży:
- ul. Szkolna

Środa, 15 stycznia 2020 r.
od godz. 14.00 – dwóch księży:
- Kolęda uzupełniająca