• 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg
  • Haso_roku_2020_2021.jpg

Dzień modlitwy i postu o ustanie epidemii koronawirusa

Czwartek, 14 maja, jest z inicjatywy papieża Franciszka dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii. Do tej modlitwy włączają się przedstawiciele różnych religii. Nasz ordynariusz prosi, aby tego dnia dodatkowo odmówić jedną część różańca. Zachęcamy każdego, aby tym gorliwiej modlił się do Boga o to, aby panująca zaraza ustała. Warto też tego dnia podjąć w tej intencji jakieś dzieła miłosierdzia (czyli dobre uczynki) oraz jakiś rodzaj postu. Niech nasza modlitwa do Boga wyjedna nam Jego zmiłowanie i ustanie epidemii koronawirusa.


Święty Boże, Święty mocny,

Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas, Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas, Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas, Panie!