• 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg
  • Haso_roku_2020_2021.jpg

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Wielki Tydzień rozpoczyna się w Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej, która łączy zapowiedź królewskiego triumfu Chrystusa i orędzie Męki. W liturgii tego dnia i w katechezach Kościół ukazuje związek między tymi dwoma aspektami paschalnego misterium.

Liturgia Niedzieli Palmowej wprowadza nas w przeżycie Wielkiego Tygodnia, w którym Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy.

Od najdawniejszych czasów upamiętnienie wjazdu Pana do Jeruzalem odbywa się przez uroczystą procesję. Chrześcijanie obchodzą to wydarzenie, naśladując aklamację i gesty żydowskich dzieci, które wyszły na spotkanie Pana i śpiewały „nabożne” Hosanna.

Pamiątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. W IV wieku procesja znana była już w Jerozolimie, gdzie odbywano ją śladami Jezusa z Betanii, przez Górę Oliwną do miasta męki i śmierci Zbawiciela. W czasie tej procesji biskup, jak niegdyś Chrystus, jechał na oślęciu w otoczeniu wiernych trzymających gałązki palm i śpiewających odpowiednie pieśni.

Palmy przechowywane w domu, najczęściej umieszczone przy wiszących krzyżach na ścianie, przypominają wiernym o zwycięstwie Chrystusa, które uczcili biorąc udział w procesji. Z racji panującej pandemii i ograniczenia zgromadzeń nie będziemy święcić palm i nie będzie procesji. Jednakże gorąco zachęcamy wszystkich do tego, by mimo wszystko zrobić sobie palmę i umieścić ją w widocznym miejscu w mieszkaniu. Niech to będzie wyrazem przyjęcia Jezusa jako naszego Zbawiciela i Króla. Bardzo też prosimy, aby bezwzględnie przestrzegać tego, by w kościele było maksymalnie 5 osób.

Zachęcamy do uczestnictwa online w liturgii Niedzieli Palmowej o godz. 11.00 z udziałem bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Transmisja odbędzie się na kanale YouTube Diecezji Sandomierskiej.