• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Wyrażamy wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy ofiarą swojego życia, pióra, słowa i pieśni wywalczyli Wolną i Niepodległą Polskę. Niech to będzie dzień pogłębionej refleksji nad naszym patriotyzmem. Dziękując Bogu za dar wolnej ojczyzny módlmy się o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej Królowej Polski dla wszystkich Polaków.

Zachęcamy wszystkich parafian do wywieszenia w tym dniu biało-czerwonej flagi narodowej, aby w symboliczny sposób upamiętnić to wielkie wydarzenie.

 

Msza Święta w intencji Ojczyzny została odprawiona o godz. 10.00.
Następnie odbyła się procesja na cmentarz pod pomnik powstańców.

Zapraszamy do galerii...