• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Sercańskie Dni Młodych

W dniach od 24 do 29 czerwca br. w Pliszczynie k. Lublina odbyły się XXVI Sercańskie Dni Młodych. Spotkanie to zgromadziło niecałe 400 młodych ludzi z całej Polski, w tym siedemnastoosobową grupę z naszej parafii pod opieką ks. Grzegorza. Jako hasło tego spotkania przyświecały słowa "Uratowani jesteśmy". Przez tydzień poruszany był temat czwartego sakramentu - pokuty i pojednania - w którym Jezus ratuje nas od zła. Głównym punktem dnia była zawsze Msza Święta i adoracja, ale nie zabrakło też miejsca na poranną jutrznię czy różne nabożeństwa, m. in. pokutne i do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oprócz wspólnej modlitwy pod pliszczyńską wiatą młodzież gromadziła się też na pracach w grupach i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi: ks. Michałem Olszewskim SCJ, bpem Markiem Solarczykiem, Anną Schmidt, Wyrwanymi z Niewoli, Rock and Fire i Hope 4 Street.

Podczas tego spotkania nie zabrakło też czasu na różne rozrywki - na warsztaty (np. wokalne, tańce, psychologiczne, muzyczne, różańcowe, rękodzieła artystycznego), rozgrywki sportowe, koncerty, dyskotekę, grill. Młodzież miała też czas wolny, który wykorzystywała na spacery, odpoczynek, rozmowy, integrację z innymi.

 

Zapraszamy do galerii...

Więcej relacji (m. in. galerie i filmiki) można znaleźć na profilu Sercańskich Dni Młodych na facebooku