• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Nowi aspiranci w Liturgicznej Służbie Ołtarza

Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy dziś ustanowione w 2013 roku święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przypomina nam ono przede wszystkim o tym, że Jezus jest naszym Pośrednikiem u Ojca. On samego siebie złożył w ofierze, by nas wykupić z niewoli grzechu i dać nam zbawienie. Dzięki ofierze Jego Ciała i Krwi uzyskaliśmy śmiały przystęp do Boga, którego możemy nazywać Ojcem. Każda Eucharystia uobecnia Jego ofiarę, a nasze serca skłania ku temu, byśmy także siebie samych uczynili wieczystym darem dla Boga. Wzbudźmy więc w naszych sercach na nowo pragnienie oddania się Bogu i uczyńmy ten dar miłym Mu przez złączenie go z ofiarą Syna Bożego.

Dzień ten jest także poświęcony modlitwie w intencji uświęcenia kapłanów oraz o nowe powołania do służby Bogu. W naszej parafii tego dnia do grona aspirantów w Liturgicznej Służbie Ołtarza zostało włączonych 5 chłopców. Cieszymy się wraz z nimi z tego wyjątkowego wydarzenia i życzymy im gorliwości w posługiwaniu przy ołtarzu.

Zapraszamy do galerii...