• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Przyjęcie krzyży przez kandydatów do sakramentu bierzmowania

W niedzielę 12 maja br. kandydaci do sakramentu bierzmowania z klas III Gimnazjum oraz z klas VIII Szkoły Podstawowej przyjęli na Mszy Świętej o godz. 10.00 krzyż jako kolejny etap na drodze formacyjnej przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Eucharystii przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ.

„Przyjmij ten Krzyż jako znak wezwania do dojrzałej wiary i trwaj przy nim przez całe twe życie” – takie słowa usłyszeli kandydaci przyjmując krzyż. Kandydaci przed samym przyjęciem krzyża zostali naznaczeni tym znakiem przez swoich rodziców, słysząc z ich ust: „Drogie dziecko, znaczę cię mocą Krzyża Świętego na całe twe dorosłe życie w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Sami kandydaci wdzięczni swoim rodzicom za dar życia, wiary i wychowania wyrazili wdzięczność rodzicom. Niech to wydarzenie przyczyni się do jeszcze większego świadectwa wiary przez młodych.

Zapraszamy do galerii...