• 0_wielkatw.jpg
  • 2_duszpasterze.jpg
  • 3_stanislaw.JPG
  • 4.jpg

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień kapłaństwa i Eucharystii. Sakramenty te wzywają nas do pochylenia się nad tajemnicą obecności Boga wśród ludzi. Jeszcze przed dramatem Wielkiego Piątku, Jezus gromadzi swoich uczniów przy wspólnym stole, umywa im nogi, daje swoje Ciało i Krew. Wydarzenia te uświadamiają nam, że wszystkie działania Boga w odniesieniu do człowieka są zawsze wyrazem Jego niezwykłej troski i miłości.

Święte Triduum Paschalne, które rozpoczynamy uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, uobecnia największe misteria związane z naszym zbawieniem - mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Jest to dzień wdzięczności Jezusowi za to, że zostawił nam Siebie w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia także dziękujemy Bogu za kapłanów, dzięki którym sprawowane są sakramenty, nade wszystko każda Ofiara Mszy Świętej.

W czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 dziękowaliśmy Jezusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Na początku Mszy Świętej wierni okazali swoją wdzięczność kapłanom poprzez życzenia i modlitwę w ich intencji. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Adam Gucwa SCJ. Na tej Mszy Świętej gościliśmy pośród nas ks. Ntsikelelo Mbambatha SCJ z Republiki Południowej Afryki wraz z ks. Zbigniewem Chwają SCJ, który jest Sekretarzem Misji Zagranicznych Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Wspomniani księża przyjechali w odwiedziny do naszego ks. Marka Przybysia SCJ, z którym pracowali na misjach w RPA.

Zapraszamy do galerii...