• 3_stanislaw.JPG
  • Remont.jpg

Wielki Czwartek

Triduum Paschalne rozpoczyna się od Mszy Wieczerzy Pańskiej, czyli od pamiątki Ostatniej Wieczerzy, którą Pan Jezus spożył z apostołami w wieczór przed swoją śmiercią. To właśnie w trakcie tego spotkania Jezus umył uczniom nogi, ustanowił sakramenty Eucharystii i nakazał sprawowanie go swoim uczniom, ustanawiając sakrament kapłaństwa. Liturgia tego dnia krąży właśnie wokół tych tematów. Serdecznie dziękujemy księżom z naszej parafii za to, że Pana Jezusa nieustannie w tych postawach naśladują - służą nam na wiele sposobów, sprawują Eucharystię i wszystkie pozostałe sakramenty.

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do kaplicy adoracji (ciemnicy) - na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym u uwięzieniu Go przez żołnierzy.

Zapraszamy do galerii...